Rizikové životné poistenie Life Plus

Úlohou poistenia je zabezpečiť vašich blízkych v prípade nečakaných situácií.
Rizikové životné poistenie Life Plus vám poskytne poistné krytie v prípadoch:
 • smrť,
 • smrť spôsobená úrazom,
 • smrť alebo invalidita s klesajúcou poistnou sumou,
 • invalidita poisteného od 40 % alebo od 70 %,
 • oslobodenie od platenia poistenia v prípade invalidity poisteného,
 • vážne choroby v počte 10 alebo 22,
 • trvalé následky úrazu s progresívnym plnením až do 500 %,
 • denné odškodné liečenia úrazu už od 13. dňa spätne za každý deň,
 • úraz so zrýchleným plnením,
 • následky teroristického činu,
 • hospitalizácia,
 • dlhodobá pracovná neschopnosť,
 • Medifón a Mediservis.

O poistení

 • vhodné pre všetkých od 14 do 65 rokov
 • dvojnásobné plnenie v prípadoch:
  • smrti pri dopravnej nehode
  • hospitalizácie na JIS alebo ARO

Vyberáme z banky.sk