Rizikové životné poistenie - Bezpečný život

Rizikové životné poistenie vám umožní:

  • zabezpečiť svoj životný štandard,
  • zabezpečiť vašich blízkych,
  • zaistiť finančnú stabilitu rodiny a schopnosť splatiť úvery, hypotéky alebo lízing aj v prípade náhlych tragických udalostí,
  • zaistiť chod podnikania v prípade pracovnej neschopnosti.
Môžete si dojednať dve poistné sumy. Konštantnú poistnú sumu napríklad pre zachovanie finančných pomerov rodiny. Klesajúcu poistnú sumu pre krytie vašich úverových záväzkov.
Svoju poistnú ochranu máte možnosť rozšíriť napr. pre prípad smrti následkom úrazu, trvalých následkov úrazu, invalidity, kritickej choroby, pracovnej neschopnosti, hospitalizácie alebo chirurgického zákroku.
Ak určité obdobie uplynie bez škodovej udalosti, vrátia vám časť zaplateného poistného. Vďaka VIP zdravotnému programu môžete získať zľavu z poistného za zdravý životný štýl.

Dvojnásobné poistné plnenie vám poskytnú v prípade:
  • úrazov detí počas školských prázdnin
  • hospitalizácie na jednotke intenzívnej starostlivosti
  • hospitalizácie z dôvodu ženských, resp. mužských kritických ochorení
  • úrazov spôsobených dopravnou nehodou

Výhody

Bezplatná služba DIAGNOSE.ME, ktorá prostredníctvom webovej platformy s názvom diagnose.me ponúka prístup k uznávaným lekárom a špecialistom z popredných kliník v EÚ a USA. Diagnose.me je unikátna služba, vďaka ktorej môžete získať posudok k svojmu zdravotnému stavu a poradenstvo od špičkových svetových lekárov ZADARMO.
Táto služba je bezplatná ak si uzavriete životné poistenie Bezpečný život a vaše ročné poistné je min. 200 eur.

Vyberáme z banky.sk