Prerozdeľovací mechanizmus medzi zdravotnými poisťovňami sa rozširuje o nové indexy rizika

Prerozdeľovací mechanizmus medzi zdravotnými poisťovňami sa rozšíri o nové indexy rizika. Tie majú lepšie zachytiť predpokladané budúce náklady na zdravotnú starostlivosť, a tak vyrovnať rozdiely medzi poistnými kmeňmi jednotlivých zdravotných poisťovní.

Doktor a peniaze-005
Existujúce indexy rizika sa rozširujú o diagnosticko-nákladové skupiny (DCG) a nákladové skupiny zdravotníckych pomôcok. Upravuje sa tiež limit pre zaradenie do farmaceuticko-nákladovej skupiny pre poistencov do 18 rokov veku. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnom poistení, ktorú schválil parlament. Novela nadobudne účinnosť od 1. decembra tohto roka. Rozšírené parametre sa majú premietnuť do prerozdeľovacieho mechanizmu už v budúcom roku.

Novela ďalej rozširuje dátovú požiadavku, ktorú zdravotné poisťovne musia zdieľať pre výpočet prerozdeľovacieho mechanizmu. Základ mesačného prerozdeľovania sa zvýši z 95 % na 96 % z celkovej sumy zaplatených preddavkov na poistné po odpočítaní́ preddavkov na nadlimitnú sumu za všetky zdravotné poisťovne na základe úspešnosti výberu poistného. To znamená, že sa o jeden percentuálny bod zníži podiel prostriedkov, ktoré zostanú zdravotnej poisťovni bez prerozdelenia.

Vzhľadom na vstup nových premenných do prerozdeľovacieho mechanizmu novela upravuje kompetencie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Úradu stanovuje povinnosť raz ročne vykonať dohľad nad zaradením poistencov do príslušných skupín v zdravotnej poisťovni a skontrolovať zaradenie najmenej 300 poistencov podľa zákonom určených kritérií.

Vyberáme z poistovne.sk

31403_obr

Vyššie zdravotné odvody zaplatia aj štatutári eseročiek so symbolickou mzdou a nízkopríjmoví zamestnanci

Novela zákona o zdravotnom poistení zavádza od nového roka tzv. minimálne zdravotné odvody pre štatutárov a nízkopríjmových zamestnancov.
03.02.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Vyššie zdravotné odvody zaplatia aj štatutári eseročiek so symbolickou mzdou a nízkopríjmoví zamestnanci
write-notes-from-laptop

Zmeny v sociálnom poistení od začiatku roka 2023. Čo potrebujete vedieť? (2. časť) - 2. pilier

Rok 2023 so sebou prináša niekoľko dôležitých zmien v oblasti sociálneho poistenia. Dnes sme pripravili prehľad toho najdôležitejšieho v oblasti 2. dôchodkového piliera.
02.02.2023 | redakcia
Čítať viac o Zmeny v sociálnom poistení od začiatku roka 2023. Čo potrebujete vedieť? (2. časť) - 2. pilier
33131_obr

Od februára sa zavádza generálny pardon pre dlžníkov Sociálnej poisťovne

Od začiatku februára sa na Slovensku zavádza generálny pardon pre dlžníkov Sociálnej poisťovne. Ide o odpustenie povinnosti zaplatiť penále za podmienky, že dlžníci poisťovni uhradia dlžné poistné.
31.01.2023
Čítať viac o Od februára sa zavádza generálny pardon pre dlžníkov Sociálnej poisťovne

Vyberáme z banky.sk