Prerozdeľovací mechanizmus medzi zdravotnými poisťovňami sa rozširuje o nové indexy rizika

Prerozdeľovací mechanizmus medzi zdravotnými poisťovňami sa rozšíri o nové indexy rizika. Tie majú lepšie zachytiť predpokladané budúce náklady na zdravotnú starostlivosť, a tak vyrovnať rozdiely medzi poistnými kmeňmi jednotlivých zdravotných poisťovní.

Doktor a peniaze-005
Existujúce indexy rizika sa rozširujú o diagnosticko-nákladové skupiny (DCG) a nákladové skupiny zdravotníckych pomôcok. Upravuje sa tiež limit pre zaradenie do farmaceuticko-nákladovej skupiny pre poistencov do 18 rokov veku. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnom poistení, ktorú schválil parlament. Novela nadobudne účinnosť od 1. decembra tohto roka. Rozšírené parametre sa majú premietnuť do prerozdeľovacieho mechanizmu už v budúcom roku.

Novela ďalej rozširuje dátovú požiadavku, ktorú zdravotné poisťovne musia zdieľať pre výpočet prerozdeľovacieho mechanizmu. Základ mesačného prerozdeľovania sa zvýši z 95 % na 96 % z celkovej sumy zaplatených preddavkov na poistné po odpočítaní́ preddavkov na nadlimitnú sumu za všetky zdravotné poisťovne na základe úspešnosti výberu poistného. To znamená, že sa o jeden percentuálny bod zníži podiel prostriedkov, ktoré zostanú zdravotnej poisťovni bez prerozdelenia.

Vzhľadom na vstup nových premenných do prerozdeľovacieho mechanizmu novela upravuje kompetencie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Úradu stanovuje povinnosť raz ročne vykonať dohľad nad zaradením poistencov do príslušných skupín v zdravotnej poisťovni a skontrolovať zaradenie najmenej 300 poistencov podľa zákonom určených kritérií.

Vyberáme z poistovne.sk

business-sales-meeting

Koľko by sme mali platiť za životné poistenie?

Zle nastavenú poistku má zhruba 70 % ľudí. A pritom životné poistenie vie pomôcť vo vážnych situáciách, keď človek nečakane príde o príjem. Pozrite si, ako životné poistenie správne nastaviť a koľko peňazí naň mesačne vyčleniť.
01.12.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Koľko by sme mali platiť za životné poistenie?
woman-checking-phone

Ako si mám nájsť lekára? Odporúčanie zdravotnej poisťovne

Presťahovali ste sa do iného mesta alebo plánuje váš lekár odísť do dôchodku? Hľadanie nového lekára môže byť náročnou výzvou. Pozrite si zopár praktických odporúčaní ako postupovať.
29.11.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Ako si mám nájsť lekára? Odporúčanie zdravotnej poisťovne
18986

Asistenčné služby v životnom poistení

Životné poistenie už dávno nie je len o náhrade príjmu v prípade poistnej udalosti. Súčasťou životného poistenia možu byť aj asistenčné služby. O mnohých klienti ani netušia. Pozrite si, s čím všetkým vám vie poisťovňa pomôcť.
27.11.2023 | Katarína Macková
Čítať viac o Asistenčné služby v životnom poistení

Vyberáme z banky.sk