Prerozdeľovací mechanizmus medzi zdravotnými poisťovňami sa rozširuje o nové indexy rizika

Prerozdeľovací mechanizmus medzi zdravotnými poisťovňami sa rozšíri o nové indexy rizika. Tie majú lepšie zachytiť predpokladané budúce náklady na zdravotnú starostlivosť, a tak vyrovnať rozdiely medzi poistnými kmeňmi jednotlivých zdravotných poisťovní.

Doktor a peniaze-005
Existujúce indexy rizika sa rozširujú o diagnosticko-nákladové skupiny (DCG) a nákladové skupiny zdravotníckych pomôcok. Upravuje sa tiež limit pre zaradenie do farmaceuticko-nákladovej skupiny pre poistencov do 18 rokov veku. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnom poistení, ktorú schválil parlament. Novela nadobudne účinnosť od 1. decembra tohto roka. Rozšírené parametre sa majú premietnuť do prerozdeľovacieho mechanizmu už v budúcom roku.

Novela ďalej rozširuje dátovú požiadavku, ktorú zdravotné poisťovne musia zdieľať pre výpočet prerozdeľovacieho mechanizmu. Základ mesačného prerozdeľovania sa zvýši z 95 % na 96 % z celkovej sumy zaplatených preddavkov na poistné po odpočítaní́ preddavkov na nadlimitnú sumu za všetky zdravotné poisťovne na základe úspešnosti výberu poistného. To znamená, že sa o jeden percentuálny bod zníži podiel prostriedkov, ktoré zostanú zdravotnej poisťovni bez prerozdelenia.

Vzhľadom na vstup nových premenných do prerozdeľovacieho mechanizmu novela upravuje kompetencie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Úradu stanovuje povinnosť raz ročne vykonať dohľad nad zaradením poistencov do príslušných skupín v zdravotnej poisťovni a skontrolovať zaradenie najmenej 300 poistencov podľa zákonom určených kritérií.

Vyberáme z poistovne.sk

female-executive-looks-out-modern-office-window

Poistenie pohľadávok: Pribúdajú krádeže identity firiem

Postcovidová doba prináša vo svete opäť rastúci trend vo firemných podvodoch s ukradnotou identitou. Vysvetlíme vám, ako tento podvodný model funguje a či vám pomôže poistenie.
23.03.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Poistenie pohľadávok: Pribúdajú krádeže identity firiem
hands-typing-on-laptop

Za každým úspešným podnikateľom stojí spoľahlivý účtovník

Hľadáte profesionálnu a spoľahlivú firmu na vedenie účtovníctva? Máte záujem o outsourcing ekonomických aktivít? Alebo ste nováčikom v oblasti podnikania a potrebujete pomoc nie len v oblasti účtovníctva, ale aj daní?
22.03.2023
Čítať viac o Za každým úspešným podnikateľom stojí spoľahlivý účtovník
fireplace-close-up-flames

Budovy na Slovensku sú vo väčšine prípadov nedostatočne poistené

Požiar, ktorý v historickom centre Banskej Štiavnice zničil až sedem budov, poukázal na zásadný problém. A to, že máme veľa nehnuteľností, vrátane kultúrnych pamiatok, podpoistených.
21.03.2023
Čítať viac o Budovy na Slovensku sú vo väčšine prípadov nedostatočne poistené

Vyberáme z banky.sk