Slovník pojmov

{list1}

Poistná politika

Súbor taktických a strategických opatrení smerujúcich k dosiahnutiu proporcionálneho rozvoja poistenia v danej poisťovni, alebo na danom poistnom trhu.

Vyberáme z banky.sk