Slovník pojmov

{list1}

Poistná doba

Obdobie poistenia, ktoré je dojednané v poistnej zmluve.

Vyberáme z banky.sk