Poistenie storna - ako je to s predčasným návratom

V predchádzajúm článku sme sa venovali poisteniu storna z pohľadu, ak na zájazd nenastúpite. Čo však prípade, ak na dovolenke už ste a musíte sa vrátiť? Ktoré dôvody predčasného návratu vám poisťovňa uzná?

Pán Milan si práve užíval dovolenku na pláži v Chorvátsku, keď mu zazvonil telefón a brat mu smutne oznámil, že otca hospitalizovali s ťažkým infarktom. Pred sebou mal ešte 5 dní dovolenky, rozhodol sa však vrátiť sa domov.

Keďže mal cestovné poistenie, ktoré zahŕňalo aj predčasný návrat, ihneď kontaktoval asistenčnú službu. Dozvedel sa, že hospitalizácia blízkej osoby, ktorá sa nachádza na Slovensku nie je dôvod, kvôli ktorému mu poisťovňa preplatí náklady za nevyčerpané služby. Pri predčasnom návrate poisťovne majú presne definované dôvody, kvôli ktorým sa môžete vrátiť z dovolenky skôr a poisťovňa vám uhradí sumu za nevyčerpané služby. Patria medzi ne:
  • náhla zmena zdravotného stavu poisteného/spolucestujúceho vyžadujúca jeho repatriáciu (prevoz domov) organizovanú asistenčnou spoločnosťou
  • smrť blízkej osoby
  • značná škoda na majetku poisteného spôsobená živelnou udalosťou či trestným činom
Predčasný návrat z iných dôvodov nie je poistnou udalosťou (napr. zlé počasie, snehová kalamita, odvolanie z dovolenky zamestnávateľom, nezhodou poisteného s cestovnou kanceláriou)

Predtým, než sa vyberiete domov, určite kontaktuje asistenčnú službu, aby ste si s ňou odsúhlasili možnosť predčasného návratu. Pokiaľ asistenčná služba vám predčasný návrat neodsúhlasí, poisťovňa má právo zamietnuť poistné plnenie. V poistných podmienkach môžu mať poisťovne stanovený aj maximálny počet nevyužitých dní, za ktoré vám vyplatia poistné plnenie. Ak máte dohodnutú spoluúčasť, vyplatia vám sumu po odrátaní spoluúčasti. Výška plnenia závisí od poistenej sumy a počtu nevyužitých dní.
 

Aké doklady je potrebné predložiť poisťovni?

Škoda na majetku

Aj v poistných podmienkach je uvedené, že sa jedná o značnú škodu. Oslovili sme Helenu Kanderkovú, špecialistku externej komunikácie, z poisťovne Allianz: "Klient má nárok na odškodnenie, ak na jeho majetku vznikli značné škody, ktoré presahujú 26 600 eur. Po predložení nákladov na opravu mu poisťovňa refunduje predčasný návrat z dovolenky."

Zlý zdravotný stav

Klient má nárok na odškodnenie pri predčasnom návrate v prípade, ak na základe lekárskych správ je odporúčaná repatriácia na Slovensko a domáce liečenie. O repatriácií rozhodne ošetrujúci lekár spolu s posudkovým lekárom.

Z tohto je zrejmé, že drobné zranenie určite nie je dôvod na predčasný návrat, ktorý by vám poisťovňa uznala.

Smrť blízkej osoby

"Klient má nárok na odškodné pri predčasnom návrate v prípade smrti blízkeho príbuzného. V prípade choroby blízkeho príbuzného má klient nárok na predčasný návrat len ak sa tento príbuzný nachádza na dovolenke spolu s ním. Predčasný návrat nie je krytý ak ide o chorobu blízkeho príbuzného, ktorý sa nachádza na Slovensku", vysvetľuje Helena Kanderková.

Pri poistení predčasného návratu, platí to isté čo pri poistení storna. Odporúča sa uzavrieť ho hneď pri zakúpení zájazdu, leteniek, či ubytovacích služieb. Ak je toto poistenie uzatvorené dodatočne, platí ochranná lehota niekoľko dní. To znamená, ak by sa vám stala poistná udalosť počas ochrannej lehoty, poisťovňa vám ju nepreplatí.

Vyberáme z poistovne.sk

long-tree-trunks-stab-the-sky

Klienti Allianz digitálnou komunikáciou ušetrili už vyše 1000 stromov

Milióny ušetrených dokumentov a obálok klientov Allianz zachránilo 2 hektárový les. Takmer polovica klientov komunikuje s Allianzom elektronicky, pri nových klientoch je to 100 %. Efektívnym nástrojom online komunikácie je portál Môj Allianz.
25.11.2021
Čítať viac o Klienti Allianz digitálnou komunikáciou ušetrili už vyše 1000 stromov

Preplatí vám poisťovňa škodu na aute spôsobenú hlodavcom alebo mačkou?

Rozhryzené káble a hadičky vedia úplne znefunkčniť vozidlo. Pozreli sme sa, či opravu auta vám preplatí poisťovňa, alebo si ju budete musieť uhradiť z vlastného vrecka.
25.11.2021 | redakcia
Čítať viac o Preplatí vám poisťovňa škodu na aute spôsobenú hlodavcom alebo mačkou?
Doktor a peniaze-005

Zdravotnú poisťovňu zmení od budúceho roka 152-tisíc ľudí

V porovnaní s minulým rokom ide o viac než 500-percentný nárast neakceptovaných prihlášok, ktoré zahŕňajú duplicitné aj späť-vzaté prihlášky.
22.11.2021
Čítať viac o Zdravotnú poisťovňu zmení od budúceho roka 152-tisíc ľudí

Vyberáme z banky.sk