Slovník pojmov

{list1}

Poistenie osôb

Poistenie, z ktorého poisťovňa poskytne poistné plnenie poistenému, alebo pozostalým za poškodenie zdravia, úmrtie, alebo dožitia sa stanoveného veku v zmysle dohodnutých poistných podmienok. Základnými rizikami sú úraz, úmrtie, dôchodkové pripoistenie, pohrebné poistenie a podobne.

Vyberáme z banky.sk