Poistenie nehnuteľnosti DOMOV IN

Na výber máte 3 balíčky: MINI, KLASIK, MAXI

MINI

Obsahuje základné krytie rizík bez poistenia odcudzenia a zodpovednosti

KLASIK

Balíček KLASIK - širší rozsah poistenia vrátane poistenia zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti v rozsahu zvoleného variantu. Balíček zahŕňa napríklad aj poistenie v prípade vandalizmu, nepriameho úderu blesku, rozbitia skla, skratu elektromotora či straty vody. Poistené sú automaticky aj vedľajšie stavby.

MAXI

Balíček MAXI - maximálny rozsah poistenia vrátane poistenia zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľností a žolíka (dorovnanie prípadnej širšej ponuky konkurencie). V tomto balíčku máte maximálne limity plnenia.
Zahŕňa ďalej aj poistenie porastov a záhradnej architektúry, poškodenie fasády či striech hlodavcami, vtákmi alebo sprejermi.

Výhody

K poisteniu nehnuteľností Domov IN a získajte v cene automaticky aj zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti a poistenie pre prípad vandalizmu (v balíčkoch KLASIK a MAXI) a asistenčné služby zadarmo, vrátane právnej asistencie.

Pripoistiť si môžete riziko povodní a záplav.

Poistenie môžete uzavrieť v pobočke poisťovne alebo cez sprostredkovateľa.

Vyberáme z banky.sk