Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti - Bezpečný domov

V rámci poistenia budov si môžete uzatvoriť poistenie pre rodinný dom, byt, vedľajšiu stavbu, garáž, rozostavanú stavbu, rekreačnú budovu alebo budovu v rekonštrukcii. Poistenie budovy sa súčasne vzťahuje aj na príslušenstvo budovy, napr. oplotenie, zámkovú dlažbu či stavebné súčasti budovy, napr. okná, dvere, satelitnú anténu či kamerový systém.

Balíky

Na výber máte z troch základných balíkov poistenia: Basic, Komfort a Prémium. Balíky sa líšia rozsahom poistných rizík aj výškou poistných limitov. V základnom balíku Basic je zahrnutá široká škála poistných rizík so 100% limitom krytia, ako napr. atmosférické zrážky, víchrica, záplava, povodeň, krádež či lúpež. Ďalšie riziká, ktoré sú predmetom poistenia podľa jednotlivých balíkov sú napríklad:
 • prepätie a skrat elektromotorov
 • vandalizmus - vrátane škôd spôsobených sprejermi
 • krádež stavebných súčastí
 • peniaze v hotovosti
 • odcudzenie a strata osobných dokladov, platobnej karty alebo kľúčov
 • náklady na liečenie úrazu domácich zvierat - psa a mačky
 • zodpovednosť za škody v každom balíku v cene, s možnou územnou platnosťou až pre celý svet
 • právna ochrana
 • ​úraz poisteného a osôb žijúcich s ním v spoločnej domácnosti
 • prerušenie platby poistného počas nezamestnanosti alebo dlhodobej práceneschopnosti
 • škody na náhradných dieloch a na príslušenstve motorových vozidiel následkom poistných
 • udalostí.
 • bezplatná služba Zverolekár na telefóne
Klienti majú k dispozícii NON STOP asisitenčnú službu.


Poistenie môžete uzavrieť online, telefonicky alebo osobne v pobočke poisťovne.

Vyberáme z banky.sk