Poistenie Allianz Best Doctors Plus

Špeciálne poistenie, ktoré vám a vašim blízkym zabezpečí prístup k svetovým lekárom ako aj prvotriednu zdravotnú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v zahraničí.

Poistenie Allianz Best Doctors Plus kryje nasledovné lekárske postupy liečby ako sú:
 • liečba zhubného nádoru, leukémie a Hodgkinovho lymfónu (okrem kožného lymfónu), in situ nádoru alebo premalígnych zmien v bunkách, ktoré sú cytologicky alebo histologicky klasifikované ako dysplázia ťažkého alebo vysokého stupňa
 • by-pass koronárnej artérie (revaskularizácia myokardu),
 • náhrada srdcovej chlopne, celková náhrada jednej alebo viacerých srdcových chlopní,
 • neurochirurgický zákrok na mozgu a /alebo v iných vnútrolebečných štruktúrach, alebo chirurgický zákrok na mieche z dôvodu nezhubného nádoru miechy,
 • transplantácia orgánu alebo tkaniva, pri ktorej poistený prijme obličku, časť pečene, pľúcny lalok, časť pankreasu alebo kostnú dreň od živého kompatibilného darcu.
Poistenie Allianz Best Doctors Plus mám pokryje napríklad náklady:
 • úhradu celkových výdavkov až do výšky 2 mil. € počas celej poistnej doby
 • liečbu, či chirurgický zákrok v špecializovanom zdravotníckom zariadení v zahraničí
 • vyhotovenie odborného lekárskeho posudku zahraničným lekárom
 • cestovné výdavky a výdavky spojené s prepravou poisteného a sprevádzajúcej osoby
 • výdavky na ubytovanie pre poisteného a sprevádzajúcu osobu
 • denné odškodné pri hospitalizácii v nemocnici 100 €/ deň (max. 60 dní)
 • výdavky na doporučenú medikamentnóznu liečbu (max. 50 000 EUR na poistnú dobu)
 • výdavky na repatriáciu
 • výber najvhodnejšieho lekárskeho zariadenia
 • organizáciu návštev špecialistov a zabezpečenie konzultácie
 • kontinuálne lekárske sledovanie liečby spoločnosťou Best Doctors
Upozornenie: Poistenie Allianz Best Doctors nenahrádza zdravotné poistenie.

Vyberáme z banky.sk