Počas pandémie rieši Allianz stovky psychických škôd, desiatky z nich končia smrťou

Duševné zdravie obyvateľov na celom svete sa počas pandémie zhoršilo. Klienti Allianzu nahlásili 320 poistných udalostí spôsobených psychickým ochorením, 50 z nich skončilo smrťou. 10. október je Svetový deň duševného zdravia.

nemocnica2
Pandémia, ktorá už takmer 2 roky sužuje svet, sa podpísala nielen na ekonomike, v podobe finančných strát, ale aj na duševnom zdraví obyvateľov. Podľa správy ISA Úradu vlády SR o kríze duševného zdravia v dôsledku Covid-19, v roku 2018 na Slovensku trpelo duševnými chorobami približne 15 % populácie, a to najmä úzkostnými a depresívnymi poruchami. Už v máji 2020, podľa prieskumu „Ako sa máte, Slovensko“ viac ako štvrtina obyvateľov pociťovala zhoršenie svojho duševného zdravia kvôli koronakríze a 48 % respondentov prežívalo depresívne pocity. V zahraničí je trend podobný. V členských štátoch OECD stúpol podiel populácie zažívajúcej úzkosť a depresie z pred-pandemických 8 % až na 30 %, pričom maximá boli zaznamenané práve v obdobiach lockdownu a najtvrdších reštrikcií*.

Psychika cez pandémiu

Starostlivosť o duševné zdravie nemala nikdy taký význam, ako práve dnes. Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia, ktorý je vyhlásený na 10. októbra, sa najväčšia poisťovňa na trhu pozrela na duševné zdravie z pohľadu poistných udalostí. Zo štatistík Allianz – Slovenskej poisťovne vyplýva, že počas pandémie koronavírusu, od marca 2020 nahlásili klienti dohromady 320 poistných udalostí spôsobených psychickým ochorením. „Najčastejšie hlásenými psychickými ochoreniami sú depresie, úzkostné poruchy, reakcie na ťažký stres, ale aj poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu. Až 50 z týchto poistných udalostí skončilo smrťou, z toho 28 úmrtí bolo spôsobených kombináciou psychického ochorenia a požitím alkoholu,” vysvetľuje riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianz Milan Rajec. Priemerná výška poistného plnenia sa pohybuje na úrovni 673 eur. Najvyššími vyplatenými poistnými plneniami za psychické škody boli smrť v dôsledku psychickej poruchy za viac ako 16 200 eur a ušlý zárobok z dôvodu úzkostných stavov vo výške 9 200 eur.

Psychickú chorobu kryje životné poistenie

Psychické ochorenia v Allianz kryje životné poistenie, a to v rámci pripoistení hospitalizácie, práceneschopnosti alebo invalidity. Klient si tak môže pripoistiť napríklad invaliditu, ktorá kryje prípady, keď invalidita nastane aj v dôsledku psychického ochorenia, napríklad depresie. „Tak, ako aj pri ostatných poistných udalostiach platí, že ochorenie alebo jeho príznaky nesmú existovať v čase uzavretia poistenia, keďže poistnou udalosťou sa rozumie náhodná udalosť,“ vysvetľuje riaditeľka odboru životného poistenia Allianz Zuzana Čapčíková. Stupeň invalidity posudzuje Sociálna poisťovňa na základe zdravotnej dokumentácie klienta.

Pomoc zamestnancom

Starať sa o svoju psychiku by mali nielen jednotlivci. Úsilie v tejto oblasti vynakladajú aj mnohé spoločnosti, ktoré si uvedomujú potrebu investovať v tomto smere do svojich zamestnancov a starať sa o ich duševný stav. Allianz v spolupráci s profesionálmi počas pandémie vytvorila Program duševného zdravia pre svojich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. „Našim zamestnancom chceme pomáhať ľahšie zvládať stresové situácie bežného alebo pracovného života a zároveň podporiť ich duševnú pohodu a kvalitu života,“ vysvetľuje cieľ programu riaditeľ odboru ľudských zdrojov Allianz Marián Bilík. Zamestnanci Allianzu tak môžu využiť anonymnú linku pomoci alebo poradenstvo, kde môžu so psychológom, poradcom či terapeutom prekonzultovať situáciu či problém v osobnom alebo pracovnom živote. Súčasťou programu sú aj prednášky na tému psychického zdravia, zvládania stresu, cvičenia či životosprávy.

*Zdroj: Skrytá pandémia: kríza duševného zdravia ako dôsledok COVID-19, Inštitút pre stratégie a analýzy Úrad vlády SR

(Tlačová správa)

Vyberáme z poistovne.sk

Chystáte sa na cintorín? Prekvapiť vás môžu zlodeji ale i poškodený pomník

Výtržníctvo a krádeže na cintorínoch nie je nič neobvyklé. Podľa správcov sú častým objektom zlodejov nielen kvety, vence a mosadzné svietniky, ale aj medené a  železné kríže alebo stojany.
26.10.2021 | redakcia
Čítať viac o Chystáte sa na cintorín? Prekvapiť vás môžu zlodeji ale i poškodený pomník
17794

Ako sa vyhnúť zrážke so zverou a čo robiť po kolízii

Policajné štatistiky z roku 2021 uvádzajú, že počet zrážok áut so zverou stúpol medziročne takmer o tretinu. Poistovne.sk vám poradia, ako nestratiť chladnú hlavu a ako vybaviť poisťovňu.
22.10.2021 | redakcia
Čítať viac o Ako sa vyhnúť zrážke so zverou a čo robiť po kolízii
53665

Allianz získala prvenstvo za riadenie ľudského kapitálu

Allianz – Slovenská poisťovňa získala ocenenie Leading HR Organisation v sektore poisťovníctvo v 10. ročníku rebríčka, ktorý pravidelne vyhlasuje poradenská spoločnost PwC. Allianz sa tak stala jednotkou na poisťovacom trhu v efektívnom riadení ľudských zdrojov a najlepšími výsledkami v oblasti personálneho manažmentu na Slovensku.
22.10.2021
Čítať viac o Allianz získala prvenstvo za riadenie ľudského kapitálu

Vyberáme z banky.sk