Na čo si dať pozor pri poistení nehnuteľnosti

Ako si treba poistiť nehnuteľnosť tak, aby sme na to nedoplatili? Kde býva najčastejšie kameň úrazu? Aj na tieto skutočnosti môžete doplatiť.Pozor na podpoistenie

Prvým problémom býva podpoistenie. V prvom rade je dôležité správne stanoviť poistnú sumu – teda sumu, na ktorú bude nehnuteľnosť poistená. „Pomerne často sa, žiaľ, stáva, že nehnuteľnosť nie je poistená na dostatočnú sumu – dôjde teda k podpoisteniu. Ľudia si problém uvedomia až vtedy, keď dôjde k poistnej udalosti a oni dostanú menej peňazí, než bola skutočná hodnota nehnuteľnosti,“ vysvetľuje Daniela Michaličová, riaditeľka úseku komunikácie a bankopoisťovníctva Komunálnej poisťovne.

Snaha ušetriť sa nevypláca

K podpoisteniu môže podľa Michaličovej dôjsť už pri uzatváraní zmluvy. Napríklad ak klient v snahe ušetriť zvolí poistnú sumu majetku nižšiu, ako je jeho skutočná hodnota. V prípade poškodenia alebo zničenia nehnuteľnosti poskytne poisťovňa plnenie vypočítané na základe porovnania poistnej sumy budovy dojednanej v zmluve a jej skutočnej hodnoty. „Klient môže tratiť aj v prípade, že sa v poistnej zmluve nedojedná indexácia. V takom prípade síce bola poistná zmluva uzavretá na správnu poistnú sumu, ale napríklad po rozsiahlejšej rekonštrukcii alebo po nákupe drahších domácich spotrebičov nebola výška poistnej sumy upravená. Tým dôjde k podpoisteniu,“ hovorí ďalej s tým, že poisťovňa potom kráti poistné plnenie vypočítané na základe nižšej poistnej sumy.

Predmetom poistenia nehnuteľnosti sú stavby určené na bývanie − rodinné domy a byty, domy vo výstavbe, rekreačné chaty, garáže, ploty, bazény, ale aj stavebný materiál. Podľa Michaličovej sa teda odporúča, aby spolu s poistením nehnuteľnosti klienti uzatvorili aj poistenie domácnosti. Vyhnú sa tak riziku, že by v prípade škody na nehnuteľnosti museli napríklad opravy, respektíve kúpu zariadenia domácnosti hradiť z vlastných prostriedkov. Tejto téme sme sa venovali v jednom zo starších článkov.

Pozor aj na zvýšenie hodnoty vybavenia domácnosti alebo nehnuteľnosti

Podľa Anny Jamborovej, hovorkyne ČSOB Poisťovne, by si klienti nemali zamieňať poistenie domácnosti a poistenie nehnuteľnosti. „Rovnako by si mali klienti priebežne preverovať, či súčasné zariadenie domácnosti a stav nehnuteľnosti zodpovedá údajom uvedeným v zmluve. To platí napríklad v prípade, ak klient v priebehu rokov zvýšil hodnotu vybavenia domácnosti alebo nehnuteľnosti.“

Informujte sa, čo máte kryté

Niektorí klienti si nemusia hneď uvedomiť rozdiel medzi rôznymi typmi poistení, ktoré sa týkajú bývania, každé však kryje niečo iné. Dôležité je, aby sa klient informoval, čo má konkrétnym poistením kryté. „Je na rozhodnutí klienta, či uprednostní uzavretie komplexného poistenia, v ktorom má všetko potrebné (čo je pre klienta aj administratívne jednoduchšie), alebo si svoje poistenie „vyskladá“ z toho, o čo má záujem,“ hovorí Daniela Vlčková z komunikácie a PR Wüstenrot poisťovne s tým, že je optimálne aj v takom prípade využiť ponuku jednej poisťovne a nekombinovať produkty rôznych poisťovní, aby sa nestalo, že v niektorých oblastiach by možno mal poistné krytie duplicitné a niektoré riziká by nemal pokryté vôbec, keďže aj poistné produkty „rovnakého typu“ sa u jednotlivých poisťovní môžu výrazne líšiť napríklad v krytí rizík, v limitoch poistného plnenia a podobne.

Výšku poistnej sumy treba z času na čas prehodnotiť

Podstatné je, aby klient vedel, čo má v poistení zahrnuté, prípadne poznal výluky z poistenia a aby bola adekvátne stanovená výška poistnej sumy vzhľadom k hodnote poisťovaného majetku. „Najmä v prípade starších poistných zmlúv (bez ochrany proti inflácii) neraz dochádza k takzvanému podpoisteniu; v prípade škodovej udalosti potom hrozí nedostatočné poistné plnenie, respektíve nedostatočné pokrytie reálnych nákladov na obnovu majetku. Aspoň raz za 5 rokov je preto namieste prehodnotiť výšku poistnej sumy, zvlášť po rekonštrukcii bytu/domu alebo modernizácii zariadenia domácnosti,“ vraví Vlčková. Tiež dodáva, že poistená nehnuteľnosť musí byť zabezpečená spôsobom primeraným výške dojednanej poistnej sumy.

Vyberáme z poistovne.sk

Čo robiť, ak vás zasiahol ničivý živel na dovolenke?

Náhle zmeny počasia každý rok spôsobujú problémy aj dovolenkárom. Požiare, silné búrky a víchrice neobchádzajú ani európske letoviská a spôsobujú obrovské škody na majetku aj na životoch. Ponúkame rady pre dovolenkárov, čo robiť v takýchto prípadoch.
29.07.2021 | redakcia
Čítať viac o Čo robiť, ak vás zasiahol ničivý živel na dovolenke?
Asistenčné služby Groupama

Klienti zbytočne prichádzajú o výhody. Nevedia, čo zahŕňajú asistenčné služby

Sú pre klientov k dispozícii zadarmo, no mnohí vôbec nevedia, čo všetko zahŕňajú a kedy sa dajú využiť. Hovoríme vo všeobecnosti o asistenčných službách, ale najmä o tých v havarijnom poistení. Klienti často nevedia, že ich vôbec majú a pri nehode či poruche auta na ceste ich využívajú len veľmi málo.
27.07.2021
Čítať viac o Klienti zbytočne prichádzajú o výhody. Nevedia, čo zahŕňajú asistenčné služby
holding-car-keys

Čo robiť, ak vám v zahraničí ukradnú alebo vykradnú auto

Ak vám ukradnú auto, nečakajte a krádež ihneď nahláste polícii a následne svojej poisťovni. Preplatenie škody za ukradnuté auto si môžete nárokovať z havarijného poistenia.
26.07.2021 | redakčne upravené
Čítať viac o Čo robiť, ak vám v zahraničí ukradnú alebo vykradnú auto

Vyberáme z banky.sk