Kapitálové životné poistenie Flexi život

Kapitálové životné poistenie ponúka zhodnotenie vložených prostriedkov a zároveň zabezpečenie pre prípad nečakaných udalostí. Na jednej zmluve môžu byť poistené až 2 dospelé osoby.

ZĽAVA

 • až 40% za objem a počet voliteľnch poistení
Hlavné poistenie
 • Kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia
Voliteľné poistenia
 • Rizikové životné poistenie
 • Rizikové životné poistenie s klesajúcou poistnou sumou
 • Úrazové poistenie
 • Poistenie invalidity následkom úrazu
 • Pripoistenie kritických chorôb
 • Pripoistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby
 • Poistenie denného odškodného z dôvodu pracovnej neschopnosti s dvojnásobným plnením v prípade rakoviny
 • Pripoistenie chirurgického zákroku
 • Pripoistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity
 • Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity
 • Pripoistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti
 • Pripoistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti
 • Poistenie Doktor+
 • Poistenie služba Asistent
 • Poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity
 • Poistenie invalidity s klesajúcou poistnou sumou
V kapitálovej časti poisťovňa ponúka bonusový úrok, ktorý sa stanovuje každý rok. Pre rok 2021 je bonusový úrok 1,1%.

Vyberáme z banky.sk