Kapitálové životné poistenie Flexi život

Kapitálové životné poistenie ponúka zhodnotenie vložených prostriedkov a zároveň zabezpečenie pre prípad nečakaných udalostí.

Kapitálové životné poistenie si môžete uzatvoriť samostatne, ostatné poistenia len spoločne s kapitálovým poistením. 
Na výber máte:
 • Kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia
 • Rizikové životné poistenie
 • Rizikové životné poistenie s klesajúcou poistnou sumou
 • Úrazové poistenie
 • Poistenie invalidity následkom úrazu
 • Pripoistenie kritických chorôb
 • Poistenie Allianz Best Doctors
 • Pripoistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby
 • Poistenie denného odškodného z dôvodu pracovnej neschopnosti s dvojnásobným plnením v prípade rakoviny
 • Pripoistenie chirurgického zákroku
 • Pripoistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity
 • Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity
 • Pripoistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti
 • Pripoistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti
 • Poistenie Doktor+
 • Poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity
 • Poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity s klesajúcou poistnou sumou
Na jednej zmluve môžu byť poistené dve dospelé osoby.
 

Vyberáme z banky.sk