Investičné životné poistenie NN SMART

Investičné životné poistenie spája poistenie s investovaním.
V rámci zmluvy môžete pripoistiť ďalšiu dospelú osobu a až 10 detí.
Vstupný vek poisteného už od 6 týždňov.

Pripoistenia

Možnosť zvoliť si až 18 rôznych pripoistení, ktoré vás ochránia aj v týchto prípadoch:
  • vyše 400 rôznych diagnóz drobných aj väčších úrazov,
  • takmer 70 diagnóz kritických chorôb,
  • hospitalizácie a pracovnej neschopnosti,
  • trvalých následkov, invalidity alebo smrti poisteného,
  • oslobodenie od platenia poistného v prípade prechodu do invalidity.

Investičná zložka

Vybrať si môžete z troch preddefinovaných stratégií, od konzervatívnej po dynamickú, s rôznou mierou rizika a výnosov.

Vyberáme z banky.sk