Investičné poistenie Oblúk života - Spolu

Investičné poistenie spája poistnú ochranu a investovanie. Je vhodné pre tých, ktorí chcú byť aj poistení aj si vytvárať finančné zdroje do budúcnosti.

Pripoistenie

Na výber máte niekoľko balíkov pripoistení:

Balík pre predvídavých

Ponúkajú ho pre prípad:
 • nemocničnej starostlivosti vyplývajúcej z úrazu alebo choroby
 • operácie vyplývajúcej z úrazu alebo choroby
 • smrti
 • úrazu s následkom invalidity
 • úrazu s následkom smrti
 • oslobodenie od platenia poistného v prípade kritickej choroby, resp. smrti

Balík pre aktívnych

Poistite sa pre prípad:
 • operácie vyplývajúcej z úrazu alebo choroby – so zvýšenou platbou
 • úrazu s následkom invalidity
 • úrazu s následkom smrti
 • smrti

Balík pre zodpovedných

Postarajte sa o svojich blízkych aj v prípade:
 • nemocničnej starostlivosti vyplývajúcej z úrazu alebo choroby
 • operácie vyplývajúcej z úrazu alebo choroby
 • smrti
 • úrazu s následkom smrti
 • úrazu s následkom invalidity
 • vážnej choroby

Balík pre zdravie

Ak je pre Vás zdravie prioritou, poistite sa pre prípad:
 • nemocničnej starostlivosti vyplývajúcej z choroby
 • operácie vyplývajúcej z choroby
 • smrti

Investičná zložka

V rámci investičnej zložky si môžete sami vybrať podielové fondy, do ktorých chcete investovať, alebo si môžete zvoliť portfólio, ktoré vám pripraví poisťovňa.

Vyberáme z banky.sk