Jiří Čapek

generálny riaditeľ NN SR
NN Životná poisťovňa

Odpoveď: Nie

Vzhľadom na to, že II. pilier bol otvorený pomerne nedávno – na prelome rokov 2012 a 2013, som toho názoru, že väčšina ľudí, pre ktorých nebolo sporenie si v tomto pilieri výhodné, z neho už vystúpila. Hovorím o tých, ktorých doba sporenia si na dôchodok v II. pilieri by bola kratšia ako 5 rokov alebo ktorí do systému vstúpili už v dôchodkovom veku. Ľudia si čoraz viac uvedomujú dôležitosť zabezpečenia sa na dôchodok, ako aj výhody, ktoré zo sporenia v II. pilieri plynú. Sporenie v II. pilieri je založené na dlhodobom horizonte podobne ako účasť na dôchodkovom poistení v I. pilieri. Preto pevne verím, že odchod sporiteľov nebude masívny.

Sponzorované odkazy