Juraj Dlhopolček

obchodný riaditeľ NN SR
NN Životná poisťovňa

Odpoveď: Áno

Znovuzavedenie daňovej úľavy pre klientov bolo jednou zo zmien, ktoré DDS-ky iniciovali. Pevne veríme, že táto výhoda pomôže motivovať ľudí, aby vstúpili do systému a začali si sporiť na dôchodok. Žiaľ legislatíva stále zabúda na živnostníkov, na ktorých sa nevzťahuje možnosť zahrnúť si uhradené príspevky do daňových výdavkov, ako je tomu v prípade zamestnávateľov.

Prvoradou výhodou, ktorá ľudí motivovala a naďalej motivuje pre vstup do 3. piliera je sporenie s príspevkom zamestnávateľa. Po zavedení novej legislatívy do praxe bude systém viac účelovo plniť svoju rolu, a teda slúžiť pre doplnkové zabezpečenie sa na starobu. Každopádne v legislatíve sú aj možnosti ako nasporené prostriedky čerpať v prípade výskytu niektorých neľahkých životných situácií.

Dnes platná legislatíva už zahŕňa postupné znižovanie odplát za správu, takže chýbala už len možnosť odpočítateľnej položky od základu dane pre klientov. Nová legislatíva však „zosekla“ poplatky príliš radikálne a príliš rýchlo - reakcia populácie však bude pozvoľná, keďže kľúčovým motívom pre sporenie v rámci 3. piliera zostane príspevok zamestnávateľa.

Sponzorované odkazy