Miroaslav Chovan

riaditeľ poisťovne Genertel


Odpoveď: Neviem

Je zaujímavé, že vláda používa svoje skúsenosti z privátneho sektora za účelom dosiahnutia vyšších výnosov pre štát, ale už menej za účelom udržania efektívnosti hospodárenia. Komerčné podniky vedia, že pokiaľ majú očakávať, aby klient niečo poslal späť, može vopred rátať s neúspechom. A to aj v prípade, ak by sa jednalo o niečo, čo vyslovene človek chce. Jednoducho z pohodlnosti, z neznalosi alebo zo strachu niečo urobiť, či z iného dôvodu.

Táto skutočnosť môže a nemusí ohroziť negarantované fondy. Otázka je, aké výhody má pre štát presun vkladov do garantovaných fondov a aké ďalšie kroky chce v tomto smere podniknúť. Sú alebo budú skutočne v záujme pracujúcich ľudí? Bolo vopred jasné, že ak sa volieb zúčastní cca 59% ľudí, zasielania obálok sa zúčastní ešte menšie percento ľudí. Ostatné záleží na reakcii správcov fondov. Pokiaľ môžu, fondy spoja. Aj malé fondy môžu prinášať zaujímavé zhodnotenie. Životaschopnosť týchto fondov nie je ohrozená z dôvodu menšieho množstva peňazí, ale z dôvodu nedôveryhodnosti, ktorú buduje štát svojimi zásahmi a komunikáciou. Rovnako aj z toho dôvodu, že získanie podieľnikov nebolo na základe úspechov, ale na základe voľby menšieho zla. Ani starý systém starobného sporenia nie je zlý, iba je deformovaný vládnymi rozhodnutiami, ktoré z geniálnej myšlienky urobilo nechutný paškvil, ktorý prináša stále menej a menej zo svojej pôvodnej myšlienky. Čo by sa stalo, keby štát povedal, že ruší povinné starobné poistenie, ale zároveň dal povinnosť postarať sa o seba v starobe sám? Nech nechajú ľudí posúdiť, či je bezpečnejšie ukladať peniaze do štátneho dôchodkového starobného poistenia, životného poistenia komerčných poisťovní, podielov vo fondoch alebo inak. Ako by sa rozhodovali ľudia, ak by museli 18% zo svojho príjmu pred zdanením odložiť na akúkoľvek slobodne vybranú formu zabezpečenia do budúcnosti? Pritom by si mohli slobodne vybrať, či nakúpia zlato, pozemky, akcie alebo fondy, alebo iba tak odložia do banky. Prečo neurobí štát akciu, že kto neodošle návratku, tomu vyplatí sociálna poisťovňa všetky paniaze, ktoré do starobného poistenia doteraz vložil?

Sponzorované odkazy