Vladimír BezděkOdpoveď: Nie

Zníženie príspevkov do druhého dôchodkového piliera krátkodobo zníži deficit štátneho rozpočtu. Cenou je však permanentné zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu na dôchodky o desať a viac rokov, teda vyšší deficit v budúcnosti. A tiež podstatne vyššia závislosť príjmu v starobe všetkých občanov od štátu, nakoľko aj skupina verná druhému pilieru si nasporí výrazne nižšie čiastky. Napriek tomu si myslím, že to nebude znamenať jeho definitívny koniec, ale predpokladáme, že sporitelia siahnu aj po iných formách zabezpečenia na dôchodok, a to po produktoch životného poistenia, ktoré sú zamerané na zhodnocovanie investícií a môžu poslúžiť ako alternatívny dôchodok, či po iných finančných produktoch.

Sponzorované odkazy