Juraj Dlhopolček

obchodný riaditeľ NN SR
NN Životná poisťovňa

Odpoveď: Nie

Je podstatné, aby si ľudia na Slovensku uvedomili, že zabezpečenie sa na dôstojnú starobu je ich zodpovednosťou. Možno očakávať, že avizované zmeny v druhom pilieri nie sú tými poslednými, a preto je potrebné využívať čo najviac foriem sporenia si na dôchodok. Práve z tohto hľadiska dáva sporenie v druhom pilieri veľký význam a obdobne rastie zmysel sporenia si na dôchodok v 3 pilieri. Neočakávam, že v budúcnosti bude prvý pilier schopný poskytnúť adekvátnu náhradu príjmu v dôchodkovom veku, preto vlastné úspory a zdroje nasporené v 2. a 3. pilieri budú tvoriť rozdiel medzi prežívaním a dôstojnou starobou.

Sponzorované odkazy