Martin Vogl

generálny riaditeľ
AXA pre ČR a SR

Odpoveď: Nie

Najpodstatnejšia zmena je samozrejme zníženie príspevkov. Bude znamenať, že podiel dôchodku z druhého piliera na celkovom dôchodku bude podstatne nižší. Z pohľadu rozloženia rizika medzi štátnym a súkromným dôchodkom teda dochádza k posunu a väčšej závislosti na prvom pilieri. Napriek menšej váhe druhého piliera si ale myslíme, že je a bude pre sporiteľov potrebný, vhodný a zaujímavý.

Sponzorované odkazy