Roman PodolákOdpoveď: Neviem

Union ZP súhlasí s úpravami prerozdelenia poistného tak, aby presnejšie odrážalo náklady na zdravotnú starostlivosť poistencov. Je však potrebné dodať, že táto zmena bude mať významný dopad na disponibilné zdroje zdravotných poisťovní, pričom tieto majú naviazané použitie zdrojov už na 12 mesiacov vopred. Uvedená skutočnosť je spôsobená nastavením platnosti zmluvných vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. V zmysle obsahu zmluvných podmienok sa zdravotné poisťovne zaviazali na úhradu cien v zmluvne dohodnutých výškach a ktorých výška sa okrem iného odvodzovala od schváleného obchodno-finančného plánu zdravotných poisťovní. Náklady na zavedenie PCG momentálne nie sú známe, to, že zavedenie PCG si vyžiada zvýšené náklady, je isté.

Sponzorované odkazy