Martin Vogl

generálny riaditeľ
AXA pre ČR a SR

Odpoveď: Neviem

Zníženie príspevkov v 2.pilieri, ktoré by tako stáli v Sociálnej poistovni, samozrejme v danom
období zlepší jej situáciu. Na to, či a ako budú zdroje, ktoré by takto SP získala navyše, použité na sanovanie a prípadne vylepšenie prvého piliera, si budeme musieť počkať.

Sponzorované odkazy