Juraj Dlhopolček

obchodný riaditeľ NN SR
NN Životná poisťovňa

Odpoveď: Nie

Nakoľko k dnešnému dňu nepoznáme konkrétny návrh novej Vlády SR týkajúci sa zmien v systéme starobného dôchodkového sporenia, nemožno sa k otázke vyjadriť detailnejšie. Vo všeobecnosti však možno povedať, že v prípade zníženia odvodu do II. piliera si štát síce krátko dopomôže, ale zaktuálni tým celý problém starnúcej populácie, nehovoriac o tom, že táto „úspora“ v štátnom rozpočte na úkor dnešných sporiteľov bude veľmi rýchlo s konzumovaná neefektívnymi výdajmi zo štátnej kasy. Urobiť tento krok bez ďalších komplexných úprav na strane I. piliera a regulácií štátnych výdajov je pre Slovensko veľmi krátkodobé. Problému starnutia a dôchodkov sa nevyhneme a táto dnešná „úspora“ veľmi skomplikuje život sporiteľom a budúcim vládam, ktoré takto už dnes stavajú pred komplikované rozhodnutia.
Taktiež je dôležité si uvedomiť, že v systéme II. piliera je zapojených takmer 1,5 mil. sporiteľov. Vzhľadom k tomuto vysokému počtu a tiež vzhľadom k citlivému účelu, ktorý by mal systém plniť - t.j. zabezpečenie sa na obdobie dôchodku, by tento systém mal fungovať za stabilných a jasných podmienok. Naproti tomu bola jeho zákonná úprava v priebehu siedmych rokov vyše 21 krát novelizovaná, čo rozhodne k stabilite systému prispieť nemôže.

Sponzorované odkazy