Viktor Kouřil

predseda predstavenstva
ING Životná poisťovňa, ING DSS, ING Tatry-Sympatia DDS

Odpoveď: Áno

Určite áno. Internet sa stáva čoraz dôležitejšou súčasťou bežného života, veľké percento užívateľov už nakúpilo on-line. Je na poisťovniach, aby uspôsobili svoju ponuku tak, aby bola atraktívna pre tento segment zákazníkov.
Sponzorované odkazy