Vladimír BezděkOdpoveď: Nie

Trh PZP je ako celok stratový už tretí alebo štvrtý rok a strata sa každý rok prehlbuje. Žiadny akcionár nemôže nikomu tolerovať dlhodobú permanentnú a neustále sa prehlbujúcu stratu. Čím bude táto strata väčšia, tým sa bude blížiť chvíľa, keď sa bude musieť niečo zmeniť. Uvidíme, samozrejme, o jeden až dva týždne, keď všetky poisťovne vrátane nás vyjdú s cenami pre nadchádzajúce obdobie pre nový biznis, ale mám hypotézu, že tento rok už nebudeme svedkami žiadneho dramatického priemerného prepadu cien nového biznisu, tak ako tomu bývalo v minulosti. To však nemusí znamenať, že v rámci segmentácie nebudú segmenty, kde firmy zlacnejú. Ale keby sa tieto ceny spriemerovali naprieč celým trhom, tak si myslím, že to bude buď stagnácia alebo malý nárast oproti predchádzajúcim rokom.

Sponzorované odkazy