Roman PodolákOdpoveď: Áno

Union poisťovňa podporí každú snahu o zvýšenie dôveryhodnosti a transparentnosti na poistnom trhu. Nechceme, aby sa naši klienti museli rozhodovať pod časovým tlakom, preto túto aktivitu ministerstva financií vítame.

Ak sa pozrieme na ceny povinného zmluvného poistenia v okolitých krajinách, priestor pre nižšie poistné nevidíme. Slovensko by naopak potrebovalo úpravu cien PZP smerom nahor. Predpokladáme, že v budúcnosti sa nedá vylúčiť ani zásah regulátora trhu.

Vďaka konkurencii a ochote niektorých poisťovní ponúknuť klientovi zľavu za každú cenu, sa slovenský trh dopracoval k najnižším cenám za PZP v blízkom aj ďalekom okolí Európy.

Sponzorované odkazy