Roman Holček

člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa pre poistnú techniku
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

Odpoveď: Áno

Myslím si, že ide o krok správnym smerom. Očakávam, že uvoľnenie podmienok spôsobí nárast miery investičného rizika, no súčasne so sebou prinesie aj nárast potenciálnych výnosov pre klientov. Netreba však zabúdať, že definitívnu podobu získa každý zákon až po rokovaní parlamentu. A preto, hoci doterajšie informácie o pripravovaných zmenách vyzerajú pozitívne, podstatné bude až definitívne znenie zmeneného zákona.

Najdôležitejšie ale podľa môjho názoru na tejto zmene je to, že klient bude mať možnosť sa sám rozhodnúť, či chce byť ochraňovaný cez zákonné garancie, alebo radšej podstúpi istú mieru rizika s príležitosťou dosiahnuť vyššie zhodnotenie svojich investícii. Nepodceňujme našich spoluobčanov, ale poskytnime im o uvedenej problematike čo najviac informácii a chráňme ich vzdelávaním a vysvetľovaním rizika, a nie obmedzovaním investovania správcovských spoločnosti.

Sponzorované odkazy