Viktor Kouřil

predseda predstavenstva
ING Životná poisťovňa, ING DSS, ING Tatry-Sympatia DDS

Odpoveď: Áno

Z dlhodobého hľadiska určite áno. Dnes je však potrebné uviesť, že celý druhý pilier sa stal súčasťou politickej diskusie, čo mu rozhodne neprospieva. Spoločnosti budú musieť pri stanovovaní svojich investičných stratégií, bohužiaľ, brať do úvahy aj politický aspekt, ktorý strata garancií prinesie. Preto neočakávam v krátkom období po odstránení garancií obrovský nárast rizika, čo by potenciálne malo priniesť aj vyššie výnosy.
Sponzorované odkazy