Roman PodolákOdpoveď: Nie

NIe. Ideálny prípad by nastal, keby bolo poradie aspoň 2.- 3. - 4. Druhý pilier, tri fondy, štyri percentá medziročné zhodnotenie. Vychádzajúc z dogmy dlhý investičný horizont rovná sa zaručený výnos z akcií, tak rozhodne áno. Prihliadnuc na skúsenosť z posledných troch rokov, že na kapitalových trhoch nič neplatí a čokoľvek sa môže zmeniť kedykoľvek, tak fond je zbytočný.
Sponzorované odkazy