Jozefína ŽákováOdpoveď: Neviem

Je vecou každého vlastníka, ako si zabezpečí zdroje na obnovu majetku v prípade, že nastane škoda v dôsledku nepredvídateľnej udalosti. V zásade má dve možnosti – naakumulovať si vlastné zdroje, alebo poistiť sa. Rozhodnúť by sa mal uvážlivo podľa toho, či má tie vlastné zdroje dostatočne vysoké na to, aby uniesol akúkoľvek škodu, ktorá na jeho majetku môže vzniknúť.

Z návrhu, ktorý predložilo MFSR do MPK by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že SR je dostatočne bohatá na to, aby si mohla dovoliť spoliehať sa na vlastné zdroje a necítila potrebu preniesť riziko za rozumnú cenu na toho, kto sa tým profesionálne zaoberá, t. j. poisťovňu. Na druhej strane sa tu deklaruje snaha ušetriť verejné zdroje. Prekvapujúce však je, že v čase predloženia návrhu nebola exaktne ani známa suma, ktorá sa takto ušetrí, pretože vyšlo najavo, že zverejnené údaje za ostatných 5 rokov neboli korektné (v skutočnosti sú vraj nižšie). Preto v tejto chvíli nemám presnú informáciu o akú „ušetrenú“ sumu ročne pôjde (poisťovne nevedú extra štatistiku prijatého poistného z poistenia majetku štátu), ale predpokladajme, že to bude suma medzi 6 až 11 miliónmi euro ročne, ako sa uvádza v návrhu. Je táto suma tak významná, že by mali občania MFSR pochváliť za šetrnosť?

Domnievam sa že ku korektnej odpovedi treba aj ďalšie informácie, a to, aká hodnota majetku je za túto sumu krytá a proti akým rizikám. Od toho môžeme potom odvíjať úvahu, k akej veľkej škode môže dôjsť a v akom časovom horizonte, pretože škodovosť je účelné vyhodnocovať iba v dlhodobejšom časovom horizonte. V každom prípade je namieste sa štátu pýtať, z čoho bude refundovať prípadnú veľkú škodu, keď teraz potrebuje ušetriť relatívne bezvýznamné sumy na poistnom. tu by som navrhovala ešte doplniť niečo v zmysle – komu štát tie prostriedky uberie... Stovky miliónov, ktoré by štát musel z napätého štátneho rozpočtu vynaložiť, by chýbali v zdravotníctve, školstve alebo v iných oblastiach, ktoré občania cítia bezprostredne.

Minister financií sa už párkrát vyjadril, že štát je zlým vlastníkom. Zdá sa že v tomto prípade to platí doslova.
Sponzorované odkazy