Roman Holček

člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa pre poistnú techniku
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

Odpoveď: Nie

Z krátkodobého hľadiska štát možno ušetrí finančné prostriedky. Z nášho pohľadu však tento spôsob šetrenia verejných financií nie je z dlhodobého hľadiska najrozumnejší. Cieľom poistenia je zabezpečiť sa pre prípad nepredvídateľnej udalosti, ktorá samozrejme v priebehu trvania poistenia nemusí nastať, ale v prípade, že nastane, tak sú z poistenia vyplatené hodnoty mnohonásobne vyššie ako zaplatené poistné. Disponuje štát toľkými finančnými prostriedkami, aby sa v prípade katastrofickej udalosti zabezpečil bez pomoci poistenia? Každý rok sme svedkami živelných udalostí, ktoré poškodzujú a ničia súkromný ako aj verejný majetok. Užívateľom oboch týchto hodnôt je však občan - daňový poplatník, na plecia ktorého by sa v konečnom dôsledku, podľa takto nastavených pravidiel, preniesla celá škoda. Môže si to štát dovoliť? Využitie reálnej a finančne dostupnej možnosti ochrany majetku spoločnosti prostredníctvom poistenia považujeme za ekonomicky rozumnejšiu alternatívu.
Sponzorované odkazy