Roman Holček

člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa pre poistnú techniku
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

Odpoveď: Neviem

Vo všeobecnosti možno povedať, že každý obchod je výhodný vtedy, ak je výhodný pre obe strany. Pokiaľ bude financovanie diaľnic realizované na báze dobrovoľnosti a bude ponúkať zaujímavú investičnú príležitosť garantovanú štátom, tak rozhodne bude pre sporiteľov prínosom.
Za menej výhodné pre sporiteľov by som však považoval riešenie, kedy investovanie do takéhoto druhu aktív bude stanovené zákonom povinne a za podmienok, ktoré sú menej výhodné, ako je na finančnom trhu obvyklé.
Sponzorované odkazy