Genertel (odštepný závod poisťovne Generali)

Genertel (odštepný závod poisťovne Generali)

Adresa:Lamačská cesta 3/A , 841 04 Bratislava 
Telefón:0850 555 555, +421 2 32 78 42 01 (volania zo zahraničia), +421 2 32 78 42 84 (asistenčné služby) 
Fax:02/32 14 40 99 
IČO:35709332 
Predstaviteľ poisťovne:Lukáš Bertók B.S.B.A. 
Dátum udelenia licencie: 
URL:http://www.genertel.sk 
E-mail: StvorecGenertel poisťovňa Povinné zmluvné poistenie
StvorecGenertel poisťovňa miniHavarijné poistenie
StvorecGenertel poisťovňa miniHavarijné poistenie EXTRA
StvorecGenertel poisťovňa Havarijné poistenie Genertel
StvorecGenertel poisťovňa Poistenie krádeže auta
StvorecGenertel poisťovňa Poistenie nečakaných výdavkov
StvorecGenertel poisťovňa Cestovné poistenie

StvorecHlásenie poistnej udalosti: 0850 555 555
StvorecHlásenie poistnej udalosti zo zahraničia: +421 323 784 284Články na Poistovne.sk k poisťovni - Genertel (odštepný závod poisťovne Generali)

<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Sponzorované odkazy