Roman Holček

člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa pre poistnú techniku
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

Odpoveď: Nie

Novelou zákona o dani z príjmov sa ruší odpočítateľná položka základu dane vo výške zaplateného poistného (najviac však 398,33 eur), vďaka ktorej si mohli klienti v životnom poistení znížiť celkovú daň z príjmu o necelých 76 eur. „Potrestaní“ tak sú všetci klienti, ktorí sa rozhodli nespoliehať v dôchodkovom veku na štát, ale sami sa chcú do budúcnosti zabezpečiť.
Občania zvyčajne veľmi citlivo vnímajú takéto zasahovanie štátu do ich „výhod“, a to sa, samozrejme, môže prejaviť aj prechodným znížením záujmu nielen o životné poistenie, ale o všetky dotknuté typy dlhodobých investícii. Práve zavedenie odpočítateľnej položky totiž odštartovalo rozmach dlhodobých investícii s cieľom zabezpečiť si dostatočný príjem v starobe.
Na druhej strane však finančné dôsledky zrušenia tejto odpočítateľnej položky nie sú príliš vysoké, preto predpokladám, že postupne u našich klientov zvíťazí potreba poistnej ochrany nad zrušením výhod a záujem o dojednávanie životných poistení opätovne porastie.
Sponzorované odkazy