Roman Holček

člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa pre poistnú techniku
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

Odpoveď: Neviem

Skúsenosti z trhu jednoznačne poukazujú na to, že povinné zmluvné poistenie je naozaj klientmi vnímané ako povinné a zákonné poistenie, a preto býva jedným z rozhodujúcich kritérií výberu poisťovateľa práve cena PZP. Tohtoročná cenotvorba bude závisieť od viacerých faktorov, pričom najvýhodnejšie ceny budú mať, samozrejme, vodiči jazdiaci bez nehôd. Každá poisťovňa je zameraná na určitý typ klientov, ktorí sú pre ňu prijateľní z pohľadu profitability. Ceny PZP nemožno pochopiteľne znižovať donekonečna. Samozrejme, časom sa ceny PZP stabilizujú na určitej úrovni a pridaná hodnota bude hlavne v doplnkových službách, či už vo forme asistencie alebo ponúkaného servisu pre klientov. Nakoniec, vyrovnávanie cien je závislé aj od sily ekonomiky krajiny. Konečná cena je taká, akú je zákazník schopný akceptovať.
Sponzorované odkazy