Jozefína ŽákováOdpoveď: Áno

Komerčné poistenie je založené na tom, že poisťovňa môže preberať na základe poistnej zmluvy od klienta iba náhodilé riziko. To znamená, že musí ísť o riziko, kde je relatívne veľmi nízka pravdepodobnosť, že nastane. Iba tak sa môžu uplatniť základné princípy poistenia - solidárnosť, podmienená návratnosť a neekvivalentnosť. Ak sa však riziko stane vysoko pravdepodobným alebo sa opakuje pravidelne, stáva sa nepoistiteľným rizikom. Vtedy musí poisťovňa odmietnuť prevziať ho. Inak by sa výška poistného musela rovnať výške poistnej hodnoty a to by už nebolo poistenie.

Preto treba počítať s tým, že ak poisťovne vyhodnotia niektoré oblasti ako vysoko rizikové, určite prehodnotia kritéria na poisťovanie majetku, ktorý sa tam nachádza.

Sponzorované odkazy