Ľudovít Konczer

generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Groupama poisťovňa a Groupama životná poisťovňa

Odpoveď: Nie

V spoločnosti Groupama životná poisťovňa, a.s. sme nezaznamenali zvýšený záujem o predčasné zrušenie životného poistenia z dôvodu finančnej krízy. Percento storna z tohto dôvodu vzrástlo len nepatrne.
Optimálnym riešením pre poistených je (vzhľadom na vývoj odkupnej hodnoty) počkať na skončenie dohodnutej poistnej doby.
Našim odporúčaním v prípade finančných ťažkostí klienta je požiadať o predĺženie poistnej doby, prípadne o zníženie poistnej sumy. Týmito krokmi dochádza k zníženiu lehotného poistného, čo môže klienta finančne odlahčiť a napriek tomu ho neukrátiť o dlhodobé výhody životného poistenia.
Sponzorované odkazy