Dušan Doliak

generálny riaditeľ
AXA ČR a SR

Odpoveď: Nie

Priemerný Slovák do dnes uzatváral jednu životnú poistnú zmluvu vo svojom živote. Počas nasledujúcich desiatich rokov sa počet zmení na 2 zmluvy za život, neskôr sa to bude približovať k štyrom - piatim. Podľa mojich skúseností klienti poisteniu nerozumejú. Majme to, čo som povedal na pamäti a pozrime sa na nasledujúci nepomer: pokiaľ náš poradca absolvuje počas prvého roka práce v AXA približne 30 dní školení, náš priemerný klient má asi 1- 2 hodiny výkladu od nášho poradcu. Priznajme si, že klient nemá šancu pochopiť všetky detaily a nuansy životného poistenia a žiadny dobrý či zlý úmysel regulačného alebo dozorného orgánu nedokáže ten nepomer obrátiť.
Takže akékoľvek ďalšie formuláre sú úplne zbytočným obťažovaním klienta i sprostredkovateľa.
Sponzorované odkazy