Martin Grešo

právnik a compliance officer
Union poisťovňa, a. s.

Odpoveď: Nie

Formulár v investičnom životnom poistení by mal byť vhodnou pomôckou pre klientov pri ich rozhodovaní, keďže ide o pomerne komplikovaný poistný produkt, určený najmä pre neprofesionálnych klientov, v ktorom klienti navyše nesú investičné riziko. Formulárom sa tak zvýši úroveň informovanosti klientov o podmienkach tohto poistenia, aby mohli správne pochopiť jeho význam a účel.

Úloha formulára pri ostatných druhoch poistenia je sporná, a môže mať za následok zneprehľadnenie procesu uzatvárania poistnej zmluvy, keď klienti dostanú množstvo dokumentov (poistnú zmluvu, príslušné poistné podmienky, formulár), a nebudú vedieť čo skôr čítať. Je otázne, akú výpovednú hodnotu bude mať formulár pre profesionálneho klienta, alebo pri dojednávaní jednoduchších poistných produktoch, ako je napr. krátkodobé cestovné poistenie.

Podľa môjho názoru, zákonodarca a Národná banka Slovenska mali citlivejšie pristupovať k otázke, komu je potrebné odovzdávať formulár (iba neprofesionálnym klientom) a pri akých poistných produktoch.
___________
Pozn. Neprofesionálnym klientom je klient, ktorý je fyzickou osobou, a ktorej je poskytované poistenie pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov jeho domácnosti.

Sponzorované odkazy