Tibor Bôrik

poradca predstavenstva, bývalý generálny riaditeľ
Union poisťovňa

Odpoveď: Áno

Zlučovanie zdravotných poisťovní prinesie zúženie voľby pre klienta vo výbere poskytovaných služieb, rovnako aj zmenšenie voľby pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zníženie konkurencie, kde väčšia konkurencia vždy prináša väčší efekt pre klienta.
Veľkosť zdravotnej poisťovne nie je priamo úmerná kvalite a rozsahu poskytovaných služieb. Union zdravotná poisťovňa, a. s., bude aj po zlúčení štátnych a súkromných zdravotných poisťovní ponúkať produkty v súlade so svojím prvoradým zámerom, ktorým je orientovať sa na poskytnutie včasnej, bezpečnej a komfortnej liečby s preukázateľnými výsledkami.


Sponzorované odkazy