Jozefína ŽákováOdpoveď: Áno

Pri PZP MV je veľká konkurencia, všetky poisťovne sa, pochopiteľne, usilujú získať ďalších klientov. Ponuka je veľmi vyrovnaná, preto by som odporúčala sledovať produkty jednotlivých poisťovní nielen cez cenu poistného, ale aj ďalšie podmienky - asistenčnú službu, limity poistného krytia, podmienky bonusov a pod. Dôležité sú aj ďalšie faktory, napríklad dostupnosť siete obchodných miest a likvidácie poistných udalostí jednotlivých poisťovní a pod. Úlohu by mali hrať aj naše doterajšie skúsenosti s poisťovňou aj pri iných poisteniach, pretože každý z nás sa v poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla môže ocitnúť raz na strane poisteného a druhý raz na strane poškodeného. Je teda dobré vedieť, čo možno od poisťovne očakávať.
Sponzorované odkazy