Vladimír Rančík

generálny riaditeľ
Slovenská asociácia poisťovní

Odpoveď: Áno

Netreba zabúdať na jednu veľmi dôležitú vec, životné poistenie nie je iba nástrojom sporenia. Poistné okrem sporivej zložky zahŕňa v sebe aj rizikovú zložku, ktorá kryje vybrané riziká v rámci ponuky tej ktorej poisťovne. Práve krytie rizík ako sú úraz, trvalé následky úrazu, invalidita resp. v tom najhoršom prípade smrť zabezpečuje poistenému, prípadne určeným osobám, oveľa väčšiu finančnú istotu ako finančný produkt zameraný len na sporenie. Vhodný výber rizík, podľa potreby klienta, v spojení so sporením vytvára, v prípade poistnej udalosti, oveľa silnejší sociálny efekt ako ktorýkoľvek iný, iba sporiaci produkt. Ľudia si poisťujú majetok proti poškodeniu, častokrát však zabúdajú na poistenie vlastného zdravia, ktorého poškodenie, v mnohých prípadoch nezvratné, môže predstavovať oveľa väčšie finančné straty, ako poškodenie akéhokoľvek majetku. Na to práve slúži životné poistenie, ktoré tieto straty dokáže veľmi výrazne eliminovať. Samozrejme, že výška kompenzácie sa odvíja od finančných možností poisteného. Vo všeobecnosti však produkt životného poistenia, v porovnaní s inými sporivými produktmi poskytuje oveľa väčšiu istotu finančného zabezpečenia aj vzhľadom k tomu, že dnes už poisťovne dokážu zhodnotiť vložené finančné prostriedky klienta minimálne na takej úrovni ako ostatné subjekty na finančnom trhu SR.
Sponzorované odkazy