Michal Szabo

generálny riaditeľ
Pokoj-doplnková dôchodková poisťovňa

Odpoveď: Áno

Životné poistenie je predovšetkým o krytí takého poistného rizika, ktoré iné sporiace produkty neponúkajú. Osobne som zástancom filozofie umožniť klientovi výber produktu podľa jeho potrieb. Som presvedčený, že väčšina klientov si optimalizuje rozloženie rizika a možnosti svojich financií do najvhodnejšej fondy ochrany na všetky udalosti. Pri rozložení rizika v budúcnosti nevidím bezprostrednú konkurenciu medzi životným poistením a rôznymi formami sporiacich produktov.
Sponzorované odkazy