Jaroslav Sith

riaditeľ odboru poistenia osôb
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.

Odpoveď: Áno

Nepredpokladáme žiadny výrazný pokles záujmu o životné poistenie. Novela zákona o dani z príjmu fakticky priznala, že životné poistenie je jedným zo základných prvkov tretieho piliera. Daňové zvýhodnenie je prvkom, ktorý zvyšuje záujem o životné poistenie, čo sa potvrdilo napríklad aj v susednej Českej republike. Takisto v súvislosti s dôchodkovou reformou sa ľudia začnú viac zaoberať myšlienkami o dlhodobých úsporách nielen v druhom, ale aj v treťom pilieri. Na slovenskou poistnom trhu každoročne rastie záujem najmä o investičné životné poistenie a aj napriek tomu, že životné poistenie ponúka zhodnotenie financií, jeho hlavnou podstatou je poistenie.
Sponzorované odkazy