Slovník pojmov

A B C Č D E F H I K L M N O P R S Š U V Z Ž

Zánik poistenia

Je ukončenie platnosti poistnej zmluvy resp. poistenia. Poistenie môže zaniknúť uplynutím poistnej doby, zrušením poistenia výpoveďou a zánikom zo zákona.
Sponzorované odkazy