Slovník pojmov

A B C Č D E F H I K L M N O P R S Š U V Z Ž

Základný rezervný fond

Jeden z účelových poistných fondov, ktorý je povinná tvoriť každá poisťovňa podľa zákona o poisťovníctve. Slúži na krytie výkyvov medzi skutočne vyplatenými poistnými plneniami a kalkulovanými škodami (viď heslo "kalkulované škody"). Tvorí sa z rozdielu medzi skutočnými výplatami poistných náhrad a kalkulovanými škodami. Ak sú skutočné poistné náklady vyššie, rozdiel sa čerpá zo základného rezervného fondu.
Sponzorované odkazy